Detský tábor Duchonka Land
Logo

ZASLÚŽITE SI PRÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY S KAMARÁTMI

 

Táborový poriadok

(Letný detský tábor ďalej LDT)

Budíček 7:30 hod.

ranná hygiena – ustlanie postelí

Raňajky od 8:00 hod.

nástup na raňajky – raňajky – desiata

Po raňajkách sa deti LDT zúčastňujú na plánovanom programe podľa jednotlivých oddielov.

Obed od 12:00 hod.

olovrant

13:00-15:00 hod.

poobedný odpočinok

V čase medzi poobedným odpočinkom a večerou majú deti LDT ďalší program podľa jednotlivých skupín, alebo spoločný celotáborový program.

Večera od 18:00 hod.

Po večeri pokračovanie v programe buď individuálne každý oddiel sám, alebo spoločný celo táborový program

O 22:00 hod.

nočný kľud

Všeobecné ustanovenia pre deti v LDT DUCHONKALAND

  • dieťa umiestnené v LDT nesmie bez súhlasu svojho vedúceho oddielu opustiť areál LDT
  • povinnosť dodržiavať osobnú hygienu ako aj hygienu používaných zariadení vo svojom okolí (jedáleň, WC a spoločné priestory)
  • povinnosť chrániť sa pred úpalom šiltovkou
  • na výletoch je zakázané kupovať jedlá podliehajúce skaze, príliš chladené nápoje a zmrzlinu, alebo nanuky
  • na výletoch je zakázané lákať , kŕmiť a vodiť opustené zvieratá / psy a mačky.../ do areálu a dotýkať sa ich
  • zakázané je lezenie po stromoch, fajčenie, užívanie omamných látok a alkoholu, šikanovanie detí a výtržníctvo
  • zakázané je poškodzovať majetok LDT
  • zakázané je konzumovať inú stravu ako poskytuje letný detský tábor Duchonka Land, najmä volne rastúce plody ako čerešne, jablká, slivky, hrušky ...
  • v prípade návštevy je túto treba nahlásiť pridelenému vedúcemu oddielu

Poskytovateľ Letnej detskej rekreácie euDEAL Zifčák s.r.o. má právo ukončiť dieťaťu pobyt na náklady rodiča, pričom rodič nemá nárok na vrátenie zvyšku platby a je povinný dieťa si z tábora odviezť bezodkladne najmä v prípade: vážneho porušenia táborového poriadku, najmä pre svojvoľné opustenie tábora, šikanovanie, krádež, fajčenie, použitie drog alebo alkoholu, poškodzovanie majetku, agresivita, nevhodné správanie sa, vyhrážanie násilím a poškodením zdravia, používanie vulgarizmov a pod.

Tento poriadok je záväzný pre každé dieťa umiestnené v letnom detskom tábore DUCHONKA  LAND.Hodnotenie návštevníkov 4.6 z 5 fbrating


TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

Zaujímajú Vás novinky?

Vpíšte Váš e-mail a kliknite odoslať.

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2017 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák