Detský tábor Duchonka Land
Logo

ZASLÚŽITE SI PRÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY S KAMARÁTMI

 

Tábory pre deti na Slovensku 2019

Tábory pre deti na Slovensku 2019 majú

nástup do tábora medzi 15:00 a 18:00

Odchod z tábora je medzi 9:00 a 11:00

účasťou na tábore pre deti na Slovensku zažijú skvelé prázdninové emócie

Tí čo máte nárok na preplatenie rekreačných poukazov oznámite pri príchode na tábor záujem o vystavenie faktúry s možnosťou uplatnenia tohoto nároku. Počas pobytu Vám vystavíme požadovaný doklad, ktorý si prevezmete pri odchode dieťaťa z tábora.

Deti v tábore zaraďujeme na izby a do oddielov čo najbližšie vekovo, aby neboli veľké vekové rozdiely.
Prineste prosím kartičku poistenca zdravotnej poisťovne, stačí kópia.

Po príchode na mieste dostanete tlačivo na vypísanie prehlásenia o bezinfekčnosti a odovzdáte potvrdenie od lekára - prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Zdravotnú spôsobilosť obvykle lekár potvrdzuje na svoj hlavičkový papier, prípadne na recept alebo akýkoľvek papier. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.
Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nesmie byť staršie ako 1 mesiac

 

V prípade ak Vaše dieťa povezie do tábora Váš známy, potrebné je otvoriť súbor Prihláška na tábor vo (PDF | MS Word), vyplniť, vytlačiť a podpísané s dňom nástupu do tábora poslať po dieťati.

Táborový poriadok

Vytlačiť tuto stránku

Tipy aby Vám deti nevolali z tábora že chcú ísť domov:
-informujte ľudí, ktorí by mohli telefonovať počas tábora deťom aby im nevolali, starí rodičia, krstný rodičia, tety, strýkovia,...
-budte s nimi v kontakte len Vy aj to len v súrnom prípade, kontakt s Vami ich rozrušuje a vyvoláva túžbu k návratu domov
-nastavte ich tak že počas tábora ste na dovolenke a nemáte možnosť ich navštíviť
-nenavštevujte ich počas tábora ak sú clivý
-v deň príchodu pri lúčení sa s nimi im dôležito oznámte že chcete byť na nich hrdý že to dokážu, Vy ste boli na tábore 3 týždne a aj to bez mobilu
-nech Vám volajú len v súrnom prípade
-dodržovaním uvedených tipov vybudujete v nich väčšiu samostatnosť, ktorá sa odrazí aj v ich budúcej kariére
-poučte ich pre prípadnú šikanu aby sa nebáli a okamžite o tom informovali oddielového vedúceho, ktorý to okamžite vyrieši a nebudú mať viac s tým starosti

 

Odporučený zoznam vecí na letný tábor ktorý je nezáväzný a nepovinný , je to len inšpiratívny zoznam pre uľahčenie balenia vecí.

 1. plátená čiapka, šiltovka proti úpalu
 2. spodná bielizeň
 3. pyžamo
 4. tričká s krátkym rukávom
 5. flanelová košeľa, tričko s dlhým rukávom
 6. dlhé nohavice alebo rifle
 7. krátke nohavice alebo bermudy
 8. teplý sveter, pulóver
 9. tepláky alebo tepláková súprava
 10. letná vetrovka
 11. pršiplášť, príp. nepremokavá vetrovka
 12. vreckovky
 13. ponožky
 14. nepremokavá obuv
 15. tenisky
 16. prezuvky
 17. uteráky
 18. PVC fľaša na vodu, na pitný režim
 19. hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, mydlo, nerozbitný pohár, opaľovací prostriedok s ochranným faktorom podľa citlivosti pokožky dieťaťa, hrebeň)
 20. plavky, opalovací olej/krém
 21. slnečné okuliare
 22. baterka
 23. jednoduché pomôcky na karneval
 24. iné nutné osobné potreby podľa uváženia rodičov
 25. lieky, ak dieťa užíva
 26. karta poistenca (stačí fotokópia)
 27. repelent proti bodavému hmyzu

Upozornenie pre rodičov (zákonných zástupcov)

 1. Je nevhodné ponechať deťom do tábora zlaté retiazky alebo iné drahé predmety a hračky. Za ich stratu alebo poškodenie vedenie tábora nezodpovedá, pokiaľ deti nepožiadajú o odloženie vecí do úschovy tábora
 2. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte neodkladne vedúceho tábora-0905 430 751
 3. Návštevy detí v letnom tábore sa neodporúčajú z výchovných a zdravotných dôvodov.
 4. Telefonovať s deťmi na linku tábora môžete výhradne medzi 18:00 a 19:00 na telefón 0905 430 750.
 5. V prípade, ak dieťa nebude rešpektovať táborový poriadok, musí pobyt bez nároku na vrátenie úhrady ukončiť.
 6. Škody spôsobené dieťaťom je povinný uhradiť jeho zákonný zástupca.
 7. Náklady spojené so zabezpečením zdravotného stavu dieťaťa je rodič povinný uhradiť pri ukončení pobytu dieťaťa v rozsahu, ktorý nehradí zdravotná poisťovňa.
 8. Prípadné pripomienky alebo reklamácie treba podať emailom alebo telefonicky neodkladne do 24 hodín od ich vzniku
 9. Zdravotné vyhlásenie podpísané rodičom resp. zákonným zástupcom, nesmie byť staršie ako 24 hodín pred termínom nástupu do tábora. Najviac sa praktizuje jeho vypísanie počas nástupu do tábora, tlačivo je k dispozícii na mieste nástupu.
 10. Pri nástupe na pobyt do tábora je zákonný zástupca povinný predložiť potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako jeden mesiac.
 11. V prípade ak dieťa nie je dopravené zákonným zástupcom do tábora osobne, ale prostredníctvom známych, potrebné je vytlačiť si prihlášku vo formáte MS WORD alebo PDF /podstránka s prihláškou/ , vypísať a podpísať s dátumom nástupu do tábora, nakoľko toto isté robia aj zákonní zástupcovia detí priamo na mieste pri príchode. Dátum podpisu je nevyhnutný v deň nástupu kvôli prehláseniu o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 24 hodín a toto je zároveň neoddeliteľnou súčasťou prihlášky do tábora.

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby im doma dôkladne skontrolovali prítomnosť vší vo vlasoch, pretože pri nástupe na pobyt každé dieťa absolvuje kontrolu prítomnosti vší vo vlasoch v priebehu 24 hodín od nástupu V prípade ak sa ich prítomnosť potvrdí, môže dieťa so zákonným zástupcom ísť domov odstrániť tento problém a vrátiť sa do tábora alebo uhradiť poplatok za odstránenie vší 16,60 € a nastúpiť na pobyt a nechať si vši odstrániť ihneď pri nástupe.

Info o prevencii a ochrane pred prípadnou šikanou.

Oddielový vedúci - pedagogický dozor je preškolený aj na takéto situácie. Sú schopní okamžite profesionálne reagovať, taktiež neodkladne informujú vedenie tábora, ktoré preveruje každý prípad - jeho priebeh a opatrenia na nápravu a výsledný efekt.

V deň nástupu sú účastníci oboznámení s táborovým poriadkom, ktorého hrubým porušením je aj ubližovanie účastníkom tábora. Celý tábor je upozornený na to že šikana je jedno z najzávažnejších porušení táborového poriadku a jeho následkom je okamžité vylúčenie z tábora bez náhrady na vrátenie prostriedkov za nevyčerpané služby.

Vážení rodičia a zákonní zástupci - informujte a ubezpečte prosím deti, že tábor Duchonka Land je pripravený im okamžite pomôcť aj v prípade prípadnej šikany. Jednou z najdôležitejších vecí , ktorú je potrebné urobiť v takomto prípade je okamžite informovať oddielového vedúceho o situácii .

Ak by sa im niekto pokúšal ubližovať , potrebné je ihneď zájsť za vedúcim oddielu a nečakať až sa násilie bude stupňovať.

Potrebné je vysvetliť deťom že chrániť ich je možné len vtedy ak o tom okamžite informujú ktorého koľvek vedúceho oddielu, ktorý je k nim práve najbližšie, ten neodkladne začne riešiť danú situáciu spôsobom, ktorý im zabezpečí pokojný pobyt bez násilia rovesníkov.

Spoločnými silami vytvárame príjemné zážitky v tábore Duchonka Land. Tímová práca nás baví.Hodnotenie návštevníkov 4.6 z 5 fbrating


TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

Zaujímajú Vás novinky?

Vpíšte Váš e-mail a kliknite odoslať.

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2017 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák