Detský tábor Duchonka Land
Logo

ZASLÚŽITE SI PRÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY S KAMARÁTMI

 

Žiadost o prijatie na zdravotníka tábora

Zákonné podmienky pre zdravotnícky dozor

Na výkon zdravotníka na letnom detskom tábore sú zákonom stanovené následovné požiadavky

Odborná spôsobilosť osôb

Zdravotnú starostlivosť na zotavovacom podujatí musí zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára, sestry, asistenta v odbore verejné zdravotníctvo, diplomovaného asistenta hygieny a epidemiológie , diplomovaného zdravotníckeho záchranára a na výkon rehabilitácie podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ spĺňate uvedené podmienky, radi Vás počas leta zamestnáme ako zdravotníkov tábora. Tieto podmienky stanovuje zákon č.361/2006 § 5 odsek 1 .Hodnotenie návštevníkov 4.6 z 5 fbrating


TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

Zaujímajú Vás novinky?

Vpíšte Váš e-mail a kliknite odoslať.

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2017 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák