Detský tábor Duchonka Land

 

Pravidlá akcie "Získajte BONUS 50€"

Pre sezónu 2018 platí následný bonusový systém-oplatí sa dočítať do konca :

Pravidlá pre získanie bonusov:
doporučujeme si vytvoriť bonusový účet, kde môžete bonusy získavať kedykoľvek

-bonusy môžete získať v lubovolnej výške, použiť k zníženiu ceny tábora je možné bonusy v max. výške 50€ , nad 50€ môžete bonusy darovať kamarátom, ktorý ešte nedosiahli výšku bonusov 50€ a chcú sa prihlásiť na náš táborový pobyt, alebo ich použiť na jesenný bonusový pobyt
-ten istý bonus môžete darovať len jednému prijímateľovi darovaného bonusu
Taktiež nie je možné sa doporučiť vzájomne nakoľko bonus získavajú aj odporučujúci aj odporučený kamarát
Bonusy máte čas získať do dňa nástupu, tak neváhajte a pošlite prihlášku teraz
Všetky veci ktoré teraz odložíte už nikdy neuskutočníte

Všetky získané bonusy si evidujte prosím na bonusovom účte do ktorého sa zaregistrujete, tam bude prebiehať aj sumarizácia pri zúčtovaní. Bonusový účet bude funkčný začiatkom februára.

Typy Bonusov : zaregistrujte sa do bonusového účtu

1/-Deti ktoré už u nás na tábore už boli majú automaticky 25,- € vernostný bonus,
2/-25,- €-za prihlášku odoslanú pred 31.3.2018
3/-25,- € za doporučenie na tábor kamarátom : meno-priezvisko-mobil-email
-25,- € -bonus mi daroval:
a/účastník silvestrovskej oslavy v Duchonka Lande za posledných 10 rokov, napíš jeho meno priezvisko, mobil, email a klikni na odoslať do bonus účtu
b/kamarát, napíš jeho  : meno-priezvisko-mobil-email a klikni odoslať do bonus účtu
4/-za to že nemám na polročnom alebo koncoročnom vysvedčení ani jednu trojku, štvorku a päťku -potrebné priniesť odfotené vysvedčenie, stačí do mobilu
5/-za pozvanie kamarátov na táborový pobyt / nemusí to byť ten istý termín ako ste si vybrali Vy /, za každého pozvaného kamaráta získate 5,- € bonus
-50,- € získate ak animátora, ktorého doporučíte príjmeme na pozíciu animátor detského tábora / potrebné je aby napísal na zifcak@duchonkaland.sk že ste ho doporučili na animátora na letný detský tábor Duchonka Land a uviedol Vaše meno, mobil a email, podmienky na prijatie animátora

6/-Pošlite avízo Vašim známym na návštevu tejto webstránky: meno, priezvisko, email, mobil - za avíza odoslané 25 osobám získate 50,-€ bonus
7/-Pošlite kompletný popis hry alebo súťaže, ktorú by ste si chceli v tábore zahrať, za každú získate 25,-€ bonus

8/-25,-€ bonus získate za prihlásenie 1 kamaráta na tábor v Duchonka Lande, ktorý u nás ešte nebol a ktorý taktiež získa 25,- € bonus za to že ho doporučíte: napíš jeho meno-priezvisko a mobil s emailom a klikni na odoslať do bonus účtu

 

 

 

 

 
 

 

 
TÁBOROVÁ INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

výlet na Topoľčianske Podhradie
cesta na Podhradie
Príprava na hru
atraktívne hry
riešenie úlohy
oddych pred obedom
bazén pre oddych
bazén tábora
taborový bazén
Disko nálada
mládež akceptuje hry
disko viac krát za pobyt
deti zaujala možnosť previesť sa na koníkoch
spestrenie denného programu
kone si tiež oddýchli

Tábory v roku 2017 v letnom detskom tábore Duchonka Land, sú umiestnené v peknom horskom prostredí pri vodnej nádrži Duchonka v okrese Topoľčany.

Ponúkame Vám tábor pre deti, jeden z najkrajších prázdninových zážitkov. Poskytujeme úplné služby v kvalite a k spokojnosti detí, doprava detí do letného detského tábora je individuálna, pretože nie je možné efektívne zabezpečiť dopravu detí z rôznych kútov Slovenska.

TÁBOROVÁ LINKA 0905 430 751

Seo servis